Последна промяна: 10.01.2022 г.

 

Общи Условия на Fastfood Гаранция

 

Тези Гаранционни Условия на Fastfood („Условия на FFG“) уреждат гаранционната програма на Fastfood („FFG“), предлагана от Фууд Драйв ООД. („Fastfood“, „FF“, „ние“, „нас“ или „нашите“). Вашето участие в FFG е предмет на настоящите Условия за FFG, Условията за използване на Fastfood, Политиката за поверителност на Fastfood и Условията за използване на Fastfood (заедно с Условията за FFG). Ако има пряк конфликт между Условията за използване, Политиката за поверителност, Условията за ползване на Fastfood и тези Условия за FFG, конфликтът ще бъде разрешен в полза на тези Условия за FFG само до степента на конфликта по отношение на FFG. Вашето участие в FFG показва, че сте съгласни със Споразуменията и сте обвързани с тях.

Съгласно приложимите закони, всички промени или модификации на тези условия  ще влязат в сила веднага след публикуването им и вие се отказвате от всяко право, което може да имате да получавате конкретно известие за такива промени или модификации. Вашият постоянен достъп или участие в FFG след всякакви такива промени или модификации потвърждава приемането от вас на настоящите Условия за FFG и такива промени или модификации; следователно трябва да преглеждате тези Условия за FFG често, за да разберете правилата и условията, които се прилагат за вашия достъп и участие във FFG. ВАЖНО: ВАШЕТО УЧАСТИЕ В FFG И ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА FFG СА ПРЕДМЕТ НА ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА КЛАСОВИ ИСК, КОЙТО Е ПОДРОБНО ПРОСЛЕДЕН В РАЗДЕЛ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ В УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ FASTFOOD. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ СПОРАЗУМЕНИЯТА, МОЖЕ ДА НЕ УЧАСТВАТЕ ВЪВ FFG.

Fastfood Гаранция

FFG е програма, която предлага гаранция за най-ниска цена на Fastfood и гаранция за навременна доставка на Fastfood. Гаранцията за най-ниска цена на Fastfood е програма за съвпадение на цените, която предлага на заявителите отстъпки за Fastfood, които може да се наричат ​​„Гарантирани предимства на Fastfood“, „Предимства на FFG за определени поръчки, направени в платформата Fastfood.bg, която за целите на FFG включва само fastfood.bg, когато е налична по-ниска цена на определени конкурентни платформи. Гаранцията за навременна доставка на Fastfood е програма, която предлага на участниците компенсация, във връзка с определени поръчки за доставка, направени на платформата FF, които се доставят със закъснение от над 15 минути. Моля, имайте предвид, че FFG не е заместител на центъра за обслужване на клиенти на Fastfood. Ако имате проблем или въпроси относно поръчката си, свържете се с нас, за да ви помогнем.

Fastfood Гаранция за най-ниска цена

За да отговаряте на условията за гаранция за най-ниска цена на Fastfood, поръчката трябва да отговаря на всяко от четирите (4) изисквания по-долу.

1. Поръчката трябва да бъде направена и изпълнена чрез платформата Fastfood.

2. Поръчката трябва да бъде изцяло платена.

3. Поръчката, направена на платформата FF, трябва да съвпада с идентична поръчка, налична на платформите takeaway.com/bg и glovoapp.com/bg ,(всяка от тях е „Конкурентна платформа“) като адрес и времето на плащане, включително по отношение на местоположението и разстоянието на ресторанта, дали поръчката се прави за вземане от място или доставка, количествата/размера на елементите от менюто и модификациите/заместванията, наред с други подобни фактори, както е определено от Fastfood. Промените и модификациите след поръчка няма да се вземат предвид.

4. Поръчката, направена на платформата FF, трябва да бъде налична на по-ниска цена в платформата на конкурентната платформа. Fastfood ще оцени ценообразуването, въз основа на общата цена на храната и напитките, които се прилагат към поръчката в момента на плащане („Цена на съответствие“). Промоции (например: намаления на цената поради промоционални отстъпки, включително абонаменти и оферти, прилагани чрез промоционални кодове), бакшиши и други такси, които са по преценка на потребителите (например дарения) са изключени от цената на съвпадението.

Ако смятате, че вашата поръчка отговаря на изискванията (1) – (4) по-горе („Поръчка, отговаряща на условията за гарантиране на най-ниска цена“) и желаете да участвате в програмата за гаранция за на най-ниска цена на Fastfood, трябва да подадете искане за преглед и одобрение от Fastfood, включително доказателство за по-ниската цена от конкурентната платформа, в съответствие с инструкциите на Fastfood, в рамките на 24 часа от датата на направената поръчка с гаранция за най-ниска цена („Прозорец за подаване“). Можете да подадете само една (1) заявка за гаранция за най-ниска цена на Fastfood на ден. Моля, посетете https://www.fastfood.bg/index.php?r=site&a=fastfood_guarantee. За да подадете искането, следвайте инструкциите на екрана.

Fastfood си запазва правото самостоятелно да проверява ценообразуването на конкурентната платформа и наличността на съвпадащи цени. Ако Fastfood не е в състояние да провери по-ниската цена за съвпадение на платформата на конкурента, както е съобщено от вас по някаква причина, включително поради технически проблеми, можем да отхвърлим искането.

Ако успеем да определим, че поръчката ви отговаря на всички изисквания по-горе, Fastfood ще одобри вашето искане („Одобрена претенция“) и вие ще получите като бонус, промокод, оценен на разликата между цената на поръчката на платформата FF плюс 10.00 лева допълнително. Предоставения промокод не може да надвишава 50лв., освен ако от Fastfood не е посочено друго. Fastfood ще се свърже с Вас по имейл адреса, който е свързан с потребителския Ви акаунт във Fastfood, който е изпратил искането за FFG, за да ви уведоми дали искането ви е одобрено или отхвърлено. Fastfood не предлага на участниците пари в брой, за метод на плащане или възстановяване на суми, във връзка с гаранцията за най-ниска цена на Fastfood. Единствената стойност, предоставена във връзка с гаранцията за най-ниска цена на Fastfood е бонусът от 10.00лева. и разликата от цената.

Fastfood гаранция за навременна доставка

За да отговаряте на условията за гаранция за навременна доставка на Fastfood, поръчката трябва да отговаря на всяко от трите (3) изисквания по-долу.

1. Поръчката трябва да бъде поръчка за доставка, която е направена и изпълнена чрез платформата Fastfood.bg.

2. Поръчката трябва да бъде изцяло платена.

3. Поръчката трябва да бъде доставена от ресторанта или партньора за доставка, който доставя поръчката по-късно от 15 минути, от последния приблизителен период от време за доставка, който ви е показан след плащането на платформата Fastfood. За по-голяма яснота, поръчките за вземане от място, поръчките, които са доставени по-рано, и поръчките, доставени в рамките на представения Ви прогнозен диапазон от време за доставка, не отговарят на условията. В случай, че основателно смятаме, че вие ​​(или трета страна, действаща от ваше име) сте забавили или сте се намесили, или сте се опитали да забавите или попречите на процеса на доставка на храна, за да отговаряте на условията за гаранция за навременна доставка на Fastfood, тогава поръчката няма да отговаря на условията.

Ако смятате, че вашата поръчка отговаря на изискванията (1) – (3) по-горе („Поръчка, отговаряща на условията за гаранция за навременна доставка“) и искате да участвате в програмата за гарантиране на навременна доставка, трябва да подадете иск за преглед от Fastfood и одобрение съгласно инструкциите на Fastfood по време на прозореца за подаване. Можете да подадете само една (1) заявка за навременна доставка на Fastfood на ден. Моля, посетете https://www.fastfood.bg/index.php?r=site&a=fastfood_guarantee, за да подадете искане и следвайте инструкциите на екрана.

Ако успеем да определим, че поръчката Ви отговаря на всички изисквания по-горе, ще имате одобрена претенция и ще получите бонус под формата на промокод, еквивалентен на стойността на цената на същата доставка. Fastfood ще се свърже с Вас по имейл адреса, свързан с потребителския акаунт на Fastfood, който е изпратил искането за FFG, за да ви уведоми, дали искането Ви е одобрено или отхвърлено. Fastfood не предлага на участниците пари в брой, за метод на плащане, възстановяване на суми или повторна доставка във връзка с гаранцията за навременна доставка на Fastfood. Единствената стойност, предоставена във връзка с гаранцията за навременна доставка на Fastfood е промокодът, еквивалентен на стойността на цената на същата доставка.

Допълнителни условия

Можете да подадете само една заявка за гаранция за най-ниска цена на Fastfood и една заявка за гаранция за навременна доставка на Fastfood на поръчка. До максималната степен, разрешена от приложимите закони, Fastfood си запазва правото да откаже, преустанови или отмени вашето участие в FFG, или която и да е част от него, по каквато и да е причина по всяко време по свое собствено усмотрение, с или без предизвестие, включително, без ограничение, ако установим, че сте участвали в някаква измама или подправяне, или ако някаква техническа неизправност наруши целостта или правилното функциониране на FFG. Освен това, до максималната степен, разрешена от приложимите закони, Fastfood си запазва правото да прекрати, преустанови или модифицира FFG или която и да е част от него (включително, без ограничение, тези Условия за FFG) по всякаква причина по всяко време по свое усмотрение, с или без предизвестие, включително, без ограничение, ако установим, че ищците са участвали в каквато и да е измама или подправяне или ако някаква техническа неизправност нарушава целостта или правилното функциониране на FFG.

 

Последна промяна: 10.01.2022 г.

 

 

 

Добавени
Твоята кошница е празна.